Giảng viên kế toán

Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng chi nhánh Cầu Gỗ  tổng Công Ty CP thương mại Hà Nội (Hà Nội Hapro) – Chuyên gia phân tích BCTC ,BC quản trị doanh nghiệp – 12 năm kinh nghiệm...

Đọc thêm...

ThS. NGUYỄN THANH MỸ LINH – Giảng viên Doanh Nhân – Kế toán trưởng công ty SONA thuộc Bộ lao động TBXH. – 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế Toán thực tế.

Đọc thêm...

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO – Giảng viên doanh nghiệp – Kế toán tổng hợp công ty thương mại Mai Hoa – 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế Toán thực tế.

Đọc thêm...

ThS. Ngô Thị Reo  – Giảng viên doanh nhân – Kế toán trưởng tập đoàn Viglacera – Trưởng ban kiểm soát tập đoàn Viglacera – Chuyên gia đầu ngành kế toán – kiểm toán Việt Nam – Kinh...

Đọc thêm...

ĐINH PHÚC TIẾU – Giám đốc công ty dịch vụ mặt đất tổng công ty hàng không Việt Nam. – Giảng viên khoa kế toán đại học Kinh tế Quốc Dân – Chuyên gia kinh tế tài chính, kế toán  đầu...

Đọc thêm...

TS ĐẶNG VĂN HẢI (bìa phải) –  Vụ phó vụ kiểm toán nhà nước – Chuyên gia đầu ngành kế toán kiểm toán Việt Nam – Kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Đọc thêm...

PGS.TS PHẠM VĂN ĐĂNG – Nguyên Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán – Nguyên Phó giám đốc Học viện Tài chính – Chuyên gia đầu ngành kế toán kiểm toán Việt Nam

Đọc thêm...