THS. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO

nguyen-thi-hong-thao

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO

– Giảng viên doanh nghiệp

– Kế toán tổng hợp công ty thương mại Mai Hoa

– 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế Toán thực tế.

Bài viết liên quan