Cơ sở vật chất

Posted on: Tháng Năm 17th, 2016 by admin

Xác định đầu tư cơ sở vật chất là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của Học viện, chúng tôi luôn đánh giá cao và đầu tư thích đáng cho hiện tại và tương lai. Tại HYP, cơ sở vật chất được trang bị hiện đại với phòng học được tảng bị máy chiếu đa năng, phòng thực hành tin học được kết nối mạng Lan và Internet, được cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Anh và Kế toán.

6

Phòng học lý thuyết

5

Phòng học thực hành

Comments are closed.

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey