Thông tin chung

 • Tên khoá học Nguyên lý kế toán
 • Khai giảng Liên tục
 • Lớp -
 • Thời gian 8h-11h30, 18h-21h30
 • Thời lượng
 • Học phí Liên hệ để biết chi tiết
 • Học phí ưu đãi Liên hệ để biết chi tiết
 • Ưu đãi khác
  Liên hệ để biết chi tiết
 • Đăng ký học

Nguyên lý kế toán

Chương trình Kế toán căn bản phù hợp với những bạn học viên quan tâm đến nghề kế toán và công việc kế toán. Khoá học này trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhất và hệ thống lại lý thuyết trong lĩnh vực kế toán. Ngoài ra, các bạn học viên còn được trang bị kinh nghiệm làm việc thực tế nhằm nâng cao trình độ phục vụcho công tác quản lý, mở rộng cơ hội việc làm.

NLKT

ke-toan

Buổi 1: Kế toán Doanh nghiệp mới thành lập

Buổi 2: Những vấn đề chung và phương pháp chứng từ kế toán

Buổi 3: Phương pháp kế toán các tài khoản tài sản

Buổi 4: Phương pháp kế toán các tài khoản nguồn vốn

Buổi 5 : Phương pháp kế toán các tài khoản thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

 Buổi 6: Phương pháp tổng hợp cân đối

 • Phương pháp giảng dạy hiện đại, tập trung bồi dưỡng cho học viên những kỹ năng về thực hành, thực tế với quy trình đào tạo đa dạng phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp.
 • Phòng học được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ máy tính và các chương trình phần mềm, trang thiết bị giảng dạy hiện đại phục vụ trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
 • Ngoài ra học viên được hỗ trợ tra cứu trực tuyến và khai thác thư viện của HYP để tham khảo và tìm kiếm thông tin cần thiết.
 • Sinh viên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng…
 • Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối muốn chuẩn bị nền tảng tốt cho công việc.
 • Các nhân viên kế toán muốn nâng cao trình độ
 • Các bạn đã đi làm yêu thích kế toán và muốn làm kế toán để mở rộng cơ hội việc làm.

Ảnh lớp học

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey