Cảm nhận học viên

Sau khóa học kế toán tổng hợp tại HYP mình đã có thể tự tin định khoản cũng như các kỹ năng khác. Giảng viên nhiệt tình và phương pháp dạy rất hấp dẫn giúp mình yêu nghề hơn. Cảm ơn HYP rất...

Đọc thêm...

Sau một nửa khóa học em đã có thể dịch được một đoạn tiếng Anh dài mà gần như chỉ có một vài từ mới, xem Let’s talk hiểu gần hết nội dung, khả năng nói của em cũng đã tiến bộ hơn. Sự...

Đọc thêm...

Khóa học tiếng anh cho người mất gốc đã giúp em ôn lại những kiến thức cơ bản nhất của Tiếng Anh và giúp em thích thú, muốn tiếp tục theo đuổi môn này. HYP đã mang đến cho em những bài học bổ...

Đọc thêm...