Thư viện học tập ngoại ngữ

The ode was original a ceremonial poem written to celebrate public occasions or exalted subjects. A        B               C                             D   Knowledge of the rate at which a ship...

Đọc thêm...

Bạn là người đã từng bỏ Tiếng Anh trong nhiều năm và muốn ôn lại nền tảng kiến thức cơ bản? Bạn đã học Tiếng Anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức cơ bản? Bạn khó khăn trong...

Đọc thêm...

Với nhu cầu của xã hội và đặc biệt là nhu cầu của các nhà tuyển dụng về lĩnh vực Kế toán. Học viện Kỹ năng và Ngôn ngữ HYP đã nghiên cứu các khóa học về “Tiếng Anh chuyên ngành kế toán” nhằm...

Đọc thêm...