Thông tin chung

 • Tên khoá học Cập nhật chính sách thuế
 • Khai giảng Liên tục
 • Lớp
 • Thời gian 8h - 11h30, 18h - 21h30
 • Thời lượng
 • Học phí
 • Học phí ưu đãi
 • Ưu đãi khác
 • Đăng ký học

Cập nhật chính sách thuế

CAP NHAP CHINH SACH THUE

call-to-action

Khóa học trong 4 buổi (3 tiếng/buổi) gồm những nội dung sau:  
1. Những thay đổi về chính sách thuế 2016:
 • Một số thay đổi quan trọng về thuế thu nhập cá nhân áp dụng năm 2016.
 • Một số thay đổi quan trọng về thuế giá trị gia tăng áp dụng năm 2016.
 • Một số thay đổi quan trọng về luật quản lý thuế áp dụng năm 2016.
 • Lập hồ sơ quyết toán thuế 2016.
2. Cơ hội tối ưu hóa thuế:
 • Ưu đãi thuế 2016 và cơ hội tối ưu hóa thuế từ phương pháp chia tách lợi. nhuận ( Chia tách lợi nhuận sang đối tượng không chịu thuế hoặc chịu thuế suất thấp để đóng thuế thấp hơn).
 • Tiết kiệm chi phí thuế một cách hợp pháp, kiểm soát các khoản mục chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế phải nộp.
 • Hiểu đầy đủ về các sắc thuế để áp dụng giá tính thuế đúng nhất cho doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch về thuế theo hoạt động, quản lý được tỷ trọng chi phí tính thuế theo từng mức doanh thu.
 • Tối ưu thuế trong thu nhập doanh nghiệp và xuất nhập khẩu.
 • Năng lực chuyên môn của nhân sự kế toán thuế, sử dụng dịch vụ kế toán thuế theo quy định (chứng chỉ đại lý thuế, chứng chỉ hành nghề kế toán ).
3. Thảo luận và giải đáp các thắc mắc của học viên
 
Khóa học "Chính sách thuế 2016 và cơ hội tối ưu hóa thuế" sẽ giúp bạn cập nhật các thay đổi , chuẩn bị tốt nhất cho công tác lập hồ sơ quyết toán thuế năm 2016 và cùng thảo luận những cơ hội tối ưu hóa thuế.
 • Lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Giám đốc tài chính và phụ tráchtài chính.
 • Kế toán trưởng, Quản lý kế toán, tài chính.
 • Các cán bộ phòng Kế Toán, Thuế.
 • Các tổ chức và cá nhân quan tâm.

Ảnh lớp học

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey