Thông tin chung

 • Tên khoá học Kế toán tổng hợp
 • Khai giảng Liên tục
 • Lớp
 • Thời gian 8h - 11h30, 18h - 21h30
 • Thời lượng
 • Học phí Liên hệ để biết chi tiết
 • Học phí ưu đãi Liên hệ để biết chi tiết
 • Ưu đãi khác
  Liên hệ để biết chi tiết
 • Đăng ký học

Kế toán tổng hợp

KTTH

ke-toan

Học phần 1: Nguyên lý kế toán

  • Thực hành trên bộ hồ sơ, thủ tục của doanh nghiệp mới thành lập về các công việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập.
  • Định hướng cho học viên biết kế toán phải làm gì trong một năm tài chính.
  • Hướng dẫn cách đọc hiểu và phân tích hóa đơn, chứng từ.
  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và giải quyết các tình huống thực tế.
  • Thực hành trên bộ hồ sơ của một doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, từ đó học viên sẽ vận dụng được các công việc kế toán cần làm trong thực tế.

Học phần 2: Kế toán lên sổ

  • Hướng dẫn cách lập hóa đơn tài chính, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, xuất kho
  • Xử lý các nghiệp vụ đặc biệt như: hàng bán bị trả lại, khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí, kết chuyển doanh thu…
  • Hướng dẫn lên sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ quỹ,sổ chi tiết các tài khoản …
  • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính quý và năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung, cách làm bảng tính lương, bảng kê Nhập- Xuất kho, cách làm bảng cân đối số phát sinh…
  • Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính quý, cuối năm. Kiểm tra và khắc phục các sai sót thường gặp trong quá trình làm sổ.
  • Đặc biệt trong quá trình học kế toán trong Excel giảng viên sẽ lồng ghép các tình huống phát sinh trong thực tế và cách xử lý phù hợp nhất

Học phần 3: Kế toán máy

  • Khai báo thông tin ban đầu: Danh mục phòng ban, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Danh mục hàng hóa….
  • Thực hành trên các phần mềm Misa với bộ chứng từ gồm: phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT, phiếu nhập- xuất kho
  • Cuối kỳ thực hiện các bút toán: phân bổ chi phí trả trước, trích khấu hao tài sản cố định, tính giá vốn hàng bán trong kỳ.
  • Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu, lên sổ báo cáo
  • Thực hiện lập bảng đối phát sinh hàng tháng, cân đối phát sinh năm, làm báo cáo tài chính cuối năm trên phầm mềm kế toán, thực hiện in và lưu giữa sổ sách báo cáo.

Học phần 4: Kế toán thuế

  • Hướng dẫn cài đặt miễn phí phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất, được chuyên gia về thuế hướng dẫn để biết cách tối ưu, lên kế hoạch và bảo vệ chi phí thuế.
  • Mô tả công việc của kế toán thuế
  • Hướng dẫn kê khai, làm thủ tục thuế tại doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang hoạt động.
  Cập nhật liên tục các văn bản pháp luật về thuế: GTGT,
 • Toàn bộ tài liệu học tập đều học trên thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Học viên sẽ biết cách sử dụng và làm được các chứng từ của cả hai TT và QĐ trên.
 • Cầm tay chỉ việc 1 cách cụ thể, chi tiết các công việc thực tế của một kế toán viên phải làm theo đúng quy trình của kế toán
 • Giải quyết các lỗi thường gặp trong quá trình làm kế toán trên máy (kiểm tra đối chiếu, sao lưu, phục hồi....)
 • Kê khai và nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN
 • Khắc phục các sai phạm dẫn đến bị xử phạt khi cán bộ thuế xuống kiểm tra
 • Nâng cao kiến thức về cách lập Hồ sơ vay vốn, Hồ sơ bảo hiểm và kỹ năng xử lý các tình huống đặc biệt để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận, thu hút nhà tuyển dụng.
  • Sinh viên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng…
  • Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối muốn chuẩn bị nền tảng tốt cho công việc.
  • Các nhân viên kế toán muốn nâng cao trình độ
  Các bạn đã đi làm yêu thích kế toán và muốn làm kế toán để mở rộng cơ hội việc làm.

Ảnh lớp học

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey