Thông tin chung

 • Tên khoá học Kỹ năng kế toán thực hành cho chủ doanh nghiệp
 • Khai giảng Hàng tháng
 • Lớp
 • Thời gian 9:00-12:00, 13:30-16:30
 • Thời lượng 3 tiếng
 • Học phí 1.000.000
 • Học phí ưu đãi Giảm 10 - 20%
 • Ưu đãi khác
  Tặng kèm các khóa kỹ năng mềm
 • Đăng ký học

Kỹ năng kế toán thực hành cho chủ doanh nghiệp

ky-nang-ke-toan-thuc-hanh-cho-chu-doanh-nghiep

Dang-ky-ngay-01

Phần 1. Kế toán với nhà quản lý (5 tiếng)

1. Tìm hiểu chứng từ kế toán, sử dụng,quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán

2. Phân loại và xử lý các nghiệp vụ kế toán

3. Lập báo cáo tài chính đơn giản

4. Đọc, Hiểu và Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính

Phần 2. Kỹ năng quản lý tài chính (3 tiếng)

1. Quản trị dòng tiền

2. Quản trị tài chính cơ bản trong DN nhỏ và vừa

Phần 3. Thuế trong doanh nghiệp (6 tiếng)

1. Hệ thống thuế Việt Nam hiện hành và các sắc thuế chính trong doanh nghiệp

2. Thuế Giá trị gia tăng

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

4. Thuế Thu nhập cá nhân

5. Thuế xuất nhập khẩu

6. Luật quản lý thuế

Phần 4. Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp (2 tiếng)

1. Giới thiệu về kiểm soát nội bộ

2. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

3. Gian lận và phòng ngừa gian lận

Khoá học sẽ giúp anh chị: – Hiểu cách hạch toán doanh thu, chi phí, tính toán lãi lỗ – Hiểu cách ghi chép số liệu kế toán, tổ chức sổ sách kế toán – Biết cách tính toán giá thành, xác định giá bán sản phẩm, dịch vụ - Biết đọc báo cáo tài chính, tờ khai thuế tháng, quý, quyết toán thuế năm - Biết hệ thống thuế Việt Nam hiện hành và các sắc thuế chính trong doanh nghiệp của mình – Xử lý được những việc cơ bản về thuế liên quan đến doanh nghiệp – Có thể quản trị hiệu quả dòng tiền trong doanh nghiệp của mình – Có đủ thông tin để thiết lập hệ thống kế toán-tài chính hiệu quả trong doanh nghiệp – Nắm bắt những điều cơ bản cần thiết để xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ tốt
– Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ – CEO các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Những người khởi nghiệp – Các nhà quản lý doanh nghiệp

Ảnh lớp học

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey