Thông tin chung

 • Tên khoá học Truyền cảm hứng Kế toán
 • Khai giảng Liên tục
 • Lớp
 • Thời gian 08h -11h30; 18h - 21h30
 • Thời lượng
 • Học phí Liên hệ để biết chi tiết
 • Học phí ưu đãi Liên hệ để biết chi tiết
 • Ưu đãi khác
  Liên hệ để biết chi tiết
 • Đăng ký học

Truyền cảm hứng Kế toán

TRUYEN CAM HUNG KT

ke-toan

 1. Bước 1: Khám tổng thể -> Kiểm tra và khôi phục Kế toán cơ bản
 2. Bước 2: Truyền dịch -> Truyền cảm hứng học và hành nghề Kế toán
 3. Bước 3: Điều trị -> Lập kế hoạch, học và thực hành thực tế
 4. Bước 4: Kê đơn thuốc -> Trang bị kỹ năng và công cụ hành nghề thực tế
 5. Bước 5: Điều trị chuyên sâu -> Bí kíp gia truyền hành nghề Kế toán đỉnh cao
 • 1, Khôi phục lại cơ bản Kế toán
 • 2, Phương pháp lấy lại cảm hứng với học Kế toán và làm nghề Kế toán
 • 3, Trang bị các kỹ năng và công cụ hành nghề Kế toán
 • 4, Các kinh nghiệm hành nghề Kế toán thực tế
 • 5, Tham gia hoạt động Kế toán thực tế tại doanh nghiệp
 • 6, Được bổ trợ các kỹ năng mềm trong công việc
 • 1, Mất gốc Kế toán
 • 2, Muốn theo đuổi nghề Kế toán
 • 3, Muốn làm việc nghề Kế toán
 • 4, Muốn giỏi nghề Kế toán
 • 5, Muốn có địa vị xã hội nhờ nghề Kế toán

Ảnh lớp học

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey