Thông tin chung

 • Tên khoá học Kế toán sổ
 • Khai giảng Liên tục
 • Lớp
 • Thời gian 8h-11h30, 18h-21h30
 • Thời lượng
 • Học phí Liên hệ để biết chi tiết
 • Học phí ưu đãi Liên hệ để biết chi tiết
 • Ưu đãi khác
  Liên hệ để biết chi tiết
 • Đăng ký học

Kế toán sổ

KT SO

ke-toan

Buổi 1:

 • Giới thiệu nội dung công việc, thông tin doanh nghiệp, lựa chọn chính sách kế toán
 • Hướng dẫ lập chứng từ

Buổi 2:

 • Kiểm tra bộ chứng từ
 • Hướng dẫn ghi sổ kế toán

Buổi 3:

 • Kiểm tra sổ, hướng dẫn khóa sổ, đối chiếu sổ
 • Giới thiệu BCTC

Buổi 4: Đo lường hiệu quả trade marketing

 • Thực hành các hàm excel
 • Lập BCLCTT
 • Lập Thuyết minh BCTC
 • Kiểm tra các chỉ tiêu trên BCTC và in báo cáo

Buổi 5:

 • Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh trên bảng nghiệp vụ phát sinh
 • Hướng dẫn các nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ trên bảng nghiệp vụ phát sinh

Buổi 6:

 • Hướng dẫn lên sổ kế toán
 • In chứng từ, các bảng phân bổ, sổ kế toán

Buổi 7:

 • Lập Bảng cân đối số phát sinh
 • Lập Bảng Cân đôi kế toán
 • Lập BCKQKD

Buổi 8:

 • Lập BCLCTT
 • Lập Thuyết minh BCTC
 • Kiểm tra các chỉ tiêu trên BCTC và in báo cáo
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại, tập trung bồi dưỡng cho học viên những kỹ năng về thực hành, thực tế với quy trình đào tạo đa dạng phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp.
 • Phòng học được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ máy tính và các chương trình phần mềm, trang thiết bị giảng dạy hiện đại phục vụ trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
 • Ngoài ra học viên được hỗ trợ tra cứu trực tuyến và khai thác thư viện của HYP để tham khảo và tìm kiếm thông tin cần thiết.
 • Sinh viên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng…
 • Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối muốn chuẩn bị nền tảng tốt cho công việc.
 • Các nhân viên kế toán muốn nâng cao trình độ
 • Các bạn đã đi làm yêu thích kế toán và muốn làm kế toán để mở rộng cơ hội việc làm.

Ảnh lớp học

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey