Chương trình kế toán thuế phù hợp với những bạn sinh viên đang theo học và sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, và những bạn đang làm công việc kế toán muốn nâng cao trình độ để thăng tiến...

Đọc thêm...

Chương trình Kế toán căn bản phù hợp với những bạn học viên quan tâm đến nghề kế toán và công việc kế toán. Khoá học này trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhất và hệ thống lại lý...

Đọc thêm...

Nhằm mục đích mục đích đổi mới phương pháp đào tạo và sự khác biệt trong cách giảng dạy thực hành và thực tế kế toán. Chương trình “Thực tập phòng kế toán” nâng cao kinh nghiệm làm việc...

Đọc thêm...