Thông tin chung

 • Tên khoá học Kế toán máy
 • Khai giảng Liên tục
 • Lớp
 • Thời gian 8h-11h30, 18h-21h30
 • Thời lượng
 • Học phí Liên hệ để biết chi tiết
 • Học phí ưu đãi Liên hệ để biết chi tiết
 • Ưu đãi khác
  Liên hệ để biết chi tiết
 • Đăng ký học

Kế toán máy

KE TOAN MAY

ke-toan

Buổi 1:

 • Tổng quan về phần mềm kế toán
 • Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán

Buổi 2:

 • Kế toán vốn bằng tiền

Buổi 3:

 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Buổi 4:

 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Buổi 5:

 • Kế toán vật tư
 • Kế toán công cụ dụng cụ

Buổi 6:

 • Kế toán Tài sản cố định
 • Kế toán tiền lương

Buổi 7:

 • Kế toán giá thành
 

Buổi 8:

 • Kế toán tổng hợp và BCTC
 • Nắm chắc quy trình Xây dựng kênh phân phối theo chuẩn quốc tế
 • Học cách xây dựng mô hình phân phối, chính sách phân phối
 • Học cách sử dụng các công cụ phát triển nhãn hàng trên kênh phân phối
 • Học các kĩ thuật xây dựng chương trình khuyến mãi
 • Học các lập kế hoạch Trade Marketing
 • Học cách đo lường hiệu quả của các hoạt động Trade Marketing
 • Sinh viên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng…
 • Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối muốn chuẩn bị nền tảng tốt cho công việc.
 • Các nhân viên kế toán muốn nâng cao trình độ
 • Các bạn đã đi làm yêu thích kế toán và muốn làm kế toán để mở rộng cơ hội việc làm.

Ảnh lớp học

Hotline

Dalton Risner Authentic Jersey