TS. NGUYỄN THỊ NHUNG

ts-nguyen-thi-nhung

TS. Nguyễn Thị Nhung

– Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Văn phòng Quốc hội

– Chuyên gia hàng đầu về Kế toán – Kiểm toán tại Việt Nam.

Bài viết liên quan