THS. NGÔ THỊ REO

NGO-THI-REO

ThS. Ngô Thị Reo  – Giảng viên doanh nhân

– Kế toán trưởng tập đoàn Viglacera

– Trưởng ban kiểm soát tập đoàn Viglacera

– Chuyên gia đầu ngành kế toán – kiểm toán Việt Nam

– Kinh nghiệm 30 năm làm Kế toán trưởng

Bài viết liên quan