PGS.TS PHẠM VĂN ĐĂNG

pham-van-dang

PGS.TS PHẠM VĂN ĐĂNG

– Nguyên Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán

– Nguyên Phó giám đốc Học viện Tài chính

– Chuyên gia đầu ngành kế toán kiểm toán Việt Nam

Bài viết liên quan