TS ĐẶNG VĂN HẢI

ts-dang-van-hai

TS ĐẶNG VĂN HẢI (bìa phải)

–  Vụ phó vụ kiểm toán nhà nước

– Chuyên gia đầu ngành kế toán kiểm toán Việt Nam

– Kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Bài viết liên quan