THS. NGUYỄN THANH MỸ LINH

my-linh

ThS. NGUYỄN THANH MỸ LINH

– Giảng viên Doanh Nhân

– Kế toán trưởng công ty SONA thuộc Bộ lao động TBXH.

– 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế Toán thực tế.

Bài viết liên quan