GIẢNG VIÊN NGUYỄN THỊ KIM NHÃ

nguyen-thi-kim-nha

GIẢNG VIÊN NGUYỄN THỊ KIM NHÃ (bìa phải)

– Giảng viên Doanh nhân

– Chuyên gia tài chính – kế toán

– PGĐ nhân sự và đào tạo tổng công ty Bảo Hiểm Việt Nam

Bài viết liên quan