TS NGUYỄN VĂN HÒA

ts-nguyen-van-hoa

TS NGUYỄN VĂN HÒA– Cố vấn, giảng viên

– Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi

– Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đài Loan
– Giảng Viên Cơ Hữu, Khoa Kế Toán, Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

– Giảng viên thỉnh giảng ĐH I–Shoul Đài Loan, ĐH Asiae University Malaysia
– Trợ Lý Giáo Sư, Viện Kinh Tế, Đại học Trung Nguyên , Đài Loan (2013)
– Các nghiên cứu đã được công bố: Vai trò của Kế Toán Quản trị trong Quản lý doanh nghiệp (Tạp chí Kế Toán Việt Nam, 2009….

Bài viết liên quan