Giảng viên kế toán

TS NGUYỄN VĂN HÒA– Cố vấn, giảng viên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi – Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đài Loan – Giảng Viên Cơ Hữu, Khoa Kế Toán, Đại...

Đọc thêm...

TS. Nguyễn Thị Nhung – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Văn phòng Quốc hội – Chuyên gia hàng đầu về Kế toán – Kiểm toán tại Việt Nam.

Đọc thêm...