(VTC1) Liên kết với doanh nghiệp giảm cử nhân thất nghiệp

Ngày 25/06/2016, Học viện HYP Toàn cầu kết hợp với Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Thành Tây tổ chức “Lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng cam kết sinh viên có việc làm” với hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Mục đích của việc ký kết nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa việc đào tạo thực tế với doanh nghiệp, đồng thời duy trì phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài và mang lại nhiều hiệu quả hơn trong tương lai.

Phóng sự do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 1 thực hiện:

Bài viết liên quan