Thủ tục tham gia Bảo hiểm bắt buộc trong năm 2016?

Hỏi: Thủ tục tham gia Bảo hiểm bắt buộc trong năm 2016?

quy-dinh-ve bhxh-bhyt-bhtn-nam-2016

Trả lời:

Các bạn lưu ý là đối với bảo hiểm có cơ quan bảo hiểm yêu cầu làm, có cơ quan bảo hiểm không yêu cầu làm, đó là phải có thang bảng lương có đóng dấu của Phòng LĐTBXH. Nên các bạn phải xây dựng thang bảng lương gửi lên Phòng  LĐTBXH, sau đó mang thang bảng lương cùng với hồ sơ tham gia BHXH lên cơ quan Bảo hiểm.

I- Đối với đơn vị tham gia bảo hiểm lần đầu thì hồ sơ cần có:

  • Tờ khai tham gia bảo hiểm theo mẫu số TK1-TS (tờ khai này dành cho người lao động)
  • Tờ khai thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm TK3-TS
  • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm Mẫu D02-TS

Các mẫu này ban  hành  kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015

Chú ý: Đối với người lao động có từ 2 HĐLĐ trờ lên ở nhiều nơi khác nhau thì BHXH, BHTN đóng theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, BHYT đóng theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

II- Điều chỉnh bảo hiểm hàng tháng

Khi có sự thay đổi về số lao động (tăng, giảm) hoặc mức lương đóng bảo hiểm  các bạn  làm hồ sơ như sau:

  • Tờ khai cung cấp thông tin người tham gia bảo hiểm (TK1-TS, dành cho người lao động)
  • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm (Mẫu D02-TS dành cho người sử dụng lao động)

Bài viết liên quan