Chiết khấu thanh toán, chứng từ và cách hạch toán

Chiết khấu thanh toán, chứng từ và cách hạch toán
Chiết khấu thanh toán là số tiền người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán trước thời hạn hợp đồng kinh tế. Việc chiết khấu được bao nhiêu phần trăm hay điều kiện được hưởng như thế nào là do người bán quyết định (nằm trong quy chế bán hàng hoặc hợp đồng kinh tế).
Ta xem VD sau: Mua 200 triệu tiền hàng thanh toán trong vòng 10 ngày sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 2%. Như vậy, nếu công ty thanh toán trong thời gian trên công ty sẽ được hưởng 200*2%=4tr tiền chiết khấu. Số tiền còn lại phải trả cho người bán: 196tr.
Khi thực hiện chiết khấu thanh toán, bên bán sẽ không xuất hóa đơn cho khoản tiền này mà sử dụng chứng từ sau:
TH1: lập chứng từ thu – chi nếu chi bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng
Bên bán: lập phiếu chi hoặc làm UNC : 4tr
Bên mua: Lập phiếu thu hoặc giấy báo có của ngân hàng: 4tr
TH2: Bù trừ công nợ. Bên mua trả luôn cho bên bán 196tr. Trường hợp này không cần có phiếu thu, phiếu chi mà 2 bên cần có hợp đồng kinh tế và Biên bản đối chiếu công nợ (xác minh được phần bù trừ công nợ do chiết khấu)
Hạch toán:
1111

Bài viết liên quan