Cách xây dựng thang bảng lương?

Hỏi: Cách xây dựng thang bảng lương?

cach-xay-dung-thang-bang-luong-2016

Trả lời:

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương

  • Hệ thống thang bảng lương
  • Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương
  • Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương
  • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
  • Bảng quy định điều kiện áp dụng chức vụ
  • Quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp

Bài viết liên quan