THS. LÊ KIM DUNG

le-kim-dung

– Th.S Lê Kim Dung giảng viên Khoa tiếng Anh – ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội.

– Tốt nghiệp cử nhân đại học ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội

– Tốt nghiệp thạc sỹ Đại học Saxion, Hà Lan.

– Có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng anh thương mại, TOEIC, IELTS, TOEFL, FCE, PET, KET cho các trường đại học tại Hà Nội.

Bài viết liên quan