GIẢNG VIÊN NGUYỄN THU HIỀN

nguyen-thu-hien

GIẢNG VIÊN NGUYỄN THU HIỀN

Tốt nghiệp Đại học Latrobe (Úc)

Chuyên viên Tập đoàn Jica

Nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy ngoại ngữ cho các tập đoàn lớn.

Bài viết liên quan