15 phút ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán rất quang trọng, là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Để phản ánh được hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì cần 1 hệ thống tài khoản kế toán.

Tuy hệ thống tài khoản kế toán có rất nhiều tài khoản nhưng chúng cũng được sắp xếp theo thứ tự và bản chất của từng tài khoản. Học viện Kế toán HYP xin hướng dẫn cách nhớ nhanh hệ thống tài khoản kế toán:

  1. Đầu tiên các bạn cần phải nhớ:

TK đầu 1:  Từ 111 – 171         Là loại TK Tài sản ngắn hạn

TK đầu 2:  Từ 211 – 244         Là loại TK Tài sản dài hạn

TK đầu 3:  Từ 311 – 356         Là loại TK Nợ phải trả

TK đầu 4:  Từ 411 – 421         Là loại TK Nguồn vốn chủ sở hữu

TK đầu 5:  Từ 511 – 521        Là loại TK Doanh thu

TK đầu 6:  Từ 611 – 642        Là loại TK Chi phí sản xuất, kinh doanh

TK đầu 7:  (711)                      Là TK Thu nhập khác

TK đầu 8: Từ 811 – 821          Là loại TK Chi phí khác

TK đầu 9: (911)                       Là TK xác định kết quả kinh doanh (Tập hợp CP và DT)

TK đầu 0: Từ 001 – 007         Là loại TK ngoài bảng.         

Tuy có nhiều tài khoản như vậy nhưng các bạn chỉ cần chú ý cho mình 5 loại TK như sau:

Tài khoản Tài sản gồm: TK đầu 1 + 2.

Tài khoản Nguồn vốn gồm: TK đầu 3 + 4.

Tài khoản Doanh thu gồm: TK đầu 5 + 7.

Tài khoản Chi Phí gồm: TK đầu 6 + 8.

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh: TK 911.

Chú ý:

– TK đầu 5 + 7 mang tính chất NGUỒN VỐN

– TK đầu 6 + 8 mang tính chất TÀI SẢN

Kết luận:

Tài khoản Tài sản gồm: Tài khoản đầu 1 + 2 + 6 + 8

Tài khoản Nguồn Vốn gồm: Tài khoản đầu 3 + 4 + 5 +7

Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh: Tài khoản 911

  1. Cách định khoản tài khoản kế toán khi có phát sinh:

Những loại tài khoản Tài sản gồm: (1,2,6,8):

                   Khi phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

                   Khi phát sinh giảm: Ghi bên Có

VD: Xuất tiền mặt 10.000.000đ đi mua hàng hóa.

Nợ TK 156 : 10.000.000đ

         Có TK 111 : 10.000.000đ

Những loại tài khoản Nguồn vốn gồm: (3,4,5,7):

             Khi phát sinh tăng: Ghi bên Có

             Khi phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

VD: Vay tiền 20.000.000đ trả cho người bán

Nợ TK 331: 20.000.000đ

       Có TK 311: 20.000.000đ

Tài khoản 911 là tài khoản tập hợp chi phí và doanh thu (xác định kết quả kinh doanh)

image001

—o0o—

Không cần là người giỏi nhất, hãy là người dẫn đầu

Cập nhật thông tin các khóa học Kế toán tại đây.

Các khóa học và chương trình ưu đãi tháng 9, chi tiết xem tại đây

đăng ký

Học viện Kỹ năng và ngôn ngữ HYP

Điện thoại: 04.6260.3666 hoặc 0988.44.11.33

Facebook: HYP Việt Nam

 

 

Bài viết liên quan