Tự học kế toán xây dựng qua 45 nghiệp vụ, BCTC, bảng tính giá thành

Kế toán xây dựng có những đặc thù riêng nên công tác kế toán trong lĩnh vực này cũng có những điểm khác biệt nhất định. Để hiểu rõ hơn các bạn tham khảo tài liệu “Tự học kế toán xây dựng thực hành qua 45 nghiệp vụ” dưới đây nhé.

tu-hoc-45-nghiep-vu-ke-toan-xay-dung

  • 00. DKT_45_Nghiep_Vu_Ke_Toan_XD.rar: 45 nghiệp vụ phát sinh đi kèm chứng từ, nội dung nghiệp vụ
  • 01. DKT_SDDK.rar: Số dư đầu kỳ để lên báo cáo tài chính
  • 02. S03a_DN_So_nhat_ky_chung.rar: 45 nghiệp vụ được hạch toán chi tiết trên sổ nhật ký chung
  • 03. S06_DN_Bang_can_doi_so_phat_sinh.rar: Bảng CĐSPS được lên từ NKC và số dư đầu kỳ
  • 04. B01_DN_Bang_can_doi_ke_toan.rar: Bảng CĐKT được lên từ NCK
  • 05. S37_DN_The_tinh_gia_thanh_san_pham,_dich_vu.rar: Thẻ tính giá thành sản phẩm cho từng công trình

TÀI FILE TẠI ĐÂY: https://goo.gl/GVX6ZA

Bài viết liên quan