Phần mềm kế toán excel sử dụng VBA khá hay để tham khảo và sử dụng

Các bạn tải phần mềm kế toán Excel sử dụng VBA về tham khảo và áp dụng cho công ty mình nhé. Phần mềm được viết khá kỹ và đầy đủ, có thể áp dụng ngay vào công ty mình đang làm.
1
1. Đăng nhập vào chương trình
2
Username: ADMIN
Pass: ADMIN
 
Lưu ý: ADMIN viết hoa toàn bộ
 
2. Nhập dữ liệu phát sinh vào phần mềm
+ Tính năng hỗ trợ “Định khoản tự động” – Double click vào phần diễn giải để gọi form – Định khoản tự động
3
 
+ Tự tạo bút toán kết chuyển, sắp xếp lại ngày…
4
 
+ Báo cáo hàng tồn kho – công nợ phải thu, phải trả tự đông lọc theo đối tượng
5
 
+ Báo cáo tài chính theo quyết định 48
6
 
Và nhiều tính năng nổi trội khác. Các bạn tải về TẠI ĐÂY tham khảo nhé!

Bài viết liên quan