Những lỗi sai sót về số liệu trong quá trình kê khai thuế và cách khắc phục

Trong quá trình kê khai thuế, rất nhiều doanh nghiệp thường hay mắc phải những sai sót. Để giúp các bạn giải quyết những lỗi sai đó, Kế toán HYP xin chia sẻ với các bạn bài viết:
 
1. Những lỗi sai sót về số liệu trong quá trình kê khai thuế.
1.1. Kê khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT.
11-300x258
Nguyên tắc kê khai: Tại các tờ khai mẫu 01/GTGT, chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang(chỉ tiêu [22]) phải bằng chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau(chỉ tiêu [43]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.
1.2. Nội dung các doanh nghiệp khai sai.
Tờ khai 01/GTGT doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [22] không bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề là:
 
Một là: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi chưa đến hạn nộp tờ khai kỳ tiếp theo, doanh nghiệp phát hiện sai sót làm tăng hoặc giảm chỉ tiêu [43] trên TK chính thức và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung sau đó doanh nghiệp thường lấy số liệu trên chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ sung kỳ trước liền kề để đưa vào chỉ tiêu [22] trên tờ khai chính thức kỳ sau thay cho việc tờ khai kỳ sau phải có chỉ tiêu [22] bằng chỉ tiêu bằng chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, đồng thời phải kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch do kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu tăng giảm các kỳ trước.
Hai là: Doanh nghiệp đã điều chỉnh các sai sót không đúng quy tắc điều chỉnh hoặc Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy nhầm kỳ v.v.
2. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai.
Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:
Bước 1:
Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 01/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Các chỉ tiêu khác như [40], [41], [43] thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [22]
Bước 2:
Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:
Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] của tờ khai kỳ hiện tại.
Việc khai đồng thời này điều chỉnh chênh lệch số liệu sai giữa chỉ tiêu [22] – chỉ tiêu [43] và điều chỉnh số liệu chênh lệch do khai bổ sung.
Đối với lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên:
Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng.
Ví dụ: Kê khai chỉ tiêu [22] kỳ sau khác chỉ tiêu [43] kỳ trước liền kề, đồng thời khai thiếu chỉ tiêu [37], [38] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại khi thực hiện khai bổ xung.
 
Ngày 20/2/2016, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2016 có số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau – chỉ tiêu [43] là 50.000.000 VNĐ.
 
Ngày 15/3 doanh nghiệp phát hiện sai sót (có khoản doanh thu tháng 1/2016 giảm 300.000.000, thuế GTGT 10% giảm là 30.000.000 ) dẫn đến thuế GTGT đầu ra tháng 1/2016 giảm 30.000.000, doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung có VAT đầu ra giảm 30.000.000, theo đó chỉ tiêu còn được khấu trừ trên tờ khai bổ sung này tăng lên 30.000.000 thành 80.000.000 đ
 
Ngày 20/3/2016, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2016 có chỉ tiêu [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là: 80.000.000 VNĐ. Và không khai vào chỉ tiêu [38] tờ khai này số tiền 30.000.000 (số tiền điều chỉnh tăng số thuế còn được khấu trừ kỳ trước)
 
Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2016) không bằng với chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước (tháng 1/2016) và thiếu một nghiệp vụ khi khai bổ sung, điều chỉnh trong trường hợp điều chỉnh tăng giảm số thuế còn khấu trừ kỳ trước thì đều phải khai vào chỉ tiêu [38] hoặc[37] tương ứng trên tờ khai kỳ hiện tại.
 
Các bạn phải khai đúng các chỉ tiêu theo hình hướng dẫn sau đây.
2-300x220
Những lỗi sai sót về số liệu trong quá trình kê khai thuế và cách khắc phục
 
Vậy đến ngày 15/6/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót hoặc cơ quan thuế thông báo. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:
 
Bước 1
 
Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2016 điều chỉnh chỉ tiêu [22] có số đúng bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức tháng 01/2016 là 50.000.000VNĐ.
Bước 2
 
Khi doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 05/2016 phải kê khai vào chỉ tiêu [37] số tiền 30.000.000 (để sửa lỗi đã kê khai chỉ tiêu [22] kỳ tháng 2/2016 không bằng chỉ tiêu [43] kỳ tháng 1/2016).
Đồng thời kê khai và chỉ tiêu [38] tờ khai này số tiền 30.000.000 (để sửa lỗi doanh nghiệp khi điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ kỳ tháng 1/2016 nhưng doanh nghiệp chưa khai chỉ tiêu [38] kỳ phát hiện là tháng 2/2016).
Chú ý: Khi các bạn kê khai số liệu trên mẫu 01/GTGT sai, các bạn phải khai bổ sung dẫn đến số thuế phải nộp có trường hợp số thuế còn được khấu trừ tăng lên chuyển kỳ sau, có trường hợp làm tăng số thuế phải nộp cho Ngân sách nhà nước,thì các bạn vừa phải nộp đủ sô tiền thuế nộp còn thiếu, vừa phải nộp tiền phạt chậm nộp thuế.

Bài viết liên quan