Chương trình đào tạo

Gần đây có rất nhiều bạn liên hệ với Học viện HYP Toàn cầu thắc mắc về du học hệ ngôn ngữ. Nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của các bạn về hệ du học này, chúng tôi quyết định chia sẻ những...

Đọc thêm...

Bạn biết nhiều từ vựng và giỏi ngữ pháp nhưng khi giao tiếp với người nước ngoài họ thường không hiểu bạn nói gì? Có thể bạn đang thiếu kiến thức nền tảng về phát âm, nên khi nói dễ gây...

Đọc thêm...