Chương trình đào tạo

Bạn biết nhiều từ vựng và giỏi ngữ pháp nhưng khi giao tiếp với người nước ngoài họ thường không hiểu bạn nói gì? Có thể bạn đang thiếu kiến thức nền tảng về phát âm, nên khi nói dễ gây...

Đọc thêm...