Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và cách viết hóa đơn điều chỉnh

Các bạn tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và cách thức điều chỉnh sai sót trong file đính kèm để tham khảo nhé. File gồm:

mau-bien-ban-dieu-chinh-hoa-don

  • Mẫu 1: Trường hợp : sai mst, tên đơn vị và địa chỉ đúng=>lập biên bản điều chỉnh đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh
  • Mẫu 2: Cách viết hóa đơn điều chỉnh của mẫu 1
  • Mẫu 3: Trường hợp sai tên đơn vị và địa chỉ, mst đúng=>chỉ lập biên bản điều chỉnh, không lập hóa đơn điều chỉnh
  • Mẫu 4: Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập trường hợp chưa kê khai=>lập hóa đơn thay thế
  • Mẫu 5: Trường hợp sai thuế suất, số lượng…đã kê khai=> lập biên bản điều chỉnh, lập hóa đơn điều chỉnh
  • Mẫu 6: Cách viết hóa đơn điều chỉnh của mẫu 5

FILE TẢI VỀ: https://goo.gl/LAziUZ

Bài viết liên quan