Lao động thử việc có phải nộp thuế TNCN không?

Bạn Lan Phương – Hà Nội:

Anh chị cho em hỏi, em chuẩn bị ra trường và đang tìm việc, em được biết người lao động khi đi làm phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Vậy giai đoạn thử việc đã phải đóng thuế chưa ạ? Và mức đóng như thế nào? Em cảm ơn!

thue-thu-nhap-ca-nhan

Phản hồi của học viên HYP:

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC nhận thấy

– Nếu sau thời gian thử việc, người lao động tiếp tục ký hợp đồng dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

– Nếu sau thời gian thử việc, người lao động không tiếp tục ký hợp đồng lao động dài hạn:

+ Khấu trừ thuế theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC: Nếu mỗi lần chi trả cho cá nhân trên 2 triệu đồng thì doanh nghiệp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân không phân biệt có mã số thuế hay chưa có mã số thuế.

+ Nếu cá nhân làm Bản cam kết 23/CK-TNCN chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đó. Cá nhân chỉ được làm bản cam kết khi đã có mã số thuế TNCN.

Trân trọng!

Bài viết liên quan