* THÔNG TIN KHÓA HỌC – Khóa học Giao tiếp Quốc tế có thời lượng 20 buổi học x 1,5h/buổi, 3 buổi/tuần vào các buổi tối 2/4/6 hoặc 3/5/7, thời gian từ 18h-19h30 – Giáo trình học: Học viên sẽ học theo...

Đọc thêm...

“Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc” là khóa học được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của học viên mong muốn củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp, nâng cao khả năng đọc hiểu...

Đọc thêm...