Bộ chứng từ ghi nhận chi phí tiền xăng xe hơi đi mượn

Theo hướng dẫn tại công văn 4708/TCT-CS hướng dẫn về hợp đồng mượn xe về việc mượn xe có hướng dẫn như sau:
chi-phi-tien-xang
“…Công ty có ký hợp đồng mượn xe ô tô theo quy định của pháp luật và thực tế có sử dụng vào mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng nếu các khoản chi phí được nêu cụ thể trong hợp đồng”
 
Vậy hợp đồng mượn xe của doanh nghiệp bạn nêu rõ hoạt động mượn xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản chi phí phát sinh đối với xe ô tô được nêu rõ tại hợp đồng mượn xe do bên mượn chi trả, vậy bên mượn xe sẽ được đưa những chi phí nêu trên vào chi phí hợp lý được trừ của doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, doanh nghiệp doanh nghệp cần chuẩn bị các điều kiện & chứng từ sau:
– Mục đích mượn xe trực tiếp phụ vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Hợp đồng mượn xe ( đảm bảo đủ các yêu tố về chi phí phát sinh…)
– Hóa đơn chứng từ liên quan tới các khoản chi phí phát sinh ( xăng dầu , sửa chữa …)
– Có chứng từ thanh toán ( trường hợp Chi phí trên 20 triệu cần đảm bảo thanh toán không dùng tiền mặt )
– Các bạn tải bộ chứng từ trong LINK SAU về tham khảo nhé:

Bài viết liên quan