Thông tin chung

 • Tên khoá học Kế Toán Sơ Cấp
 • Khai giảng Liên tục
 • Lớp
 • Thời gian Sáng - Chiều - Tối
 • Thời lượng
 • Học phí 2000000
 • Học phí ưu đãi Miễn phí 50%
 • Ưu đãi khác
  Miễn phí khi đăng ký khóa Kế Toán Tổng Hợp
 • Đăng ký học

Kế Toán Sơ Cấp

Khóa Học Kế Toán Sơ Cấp giúp bạn có hiểu biết sâu sắc về công việc của một kế toán từ lập chứng từ, hạch toán vào phần mềm, khóa sổ, lập báo cáo tài chính và là nền tảng để tham gia kế toán thực hành thực tế.

Tổng quan về khóa học kế toán sơ cấp

Nếu bạn quan tâm đến nghề kế toán hay công việc kế toán nhưng bạn chưa biết đến nghề nghiệp này, bạn có thể tham gia Khóa học Kế toán sơ cấp . Khóa học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán . Bao gồm những khái niệm về Kế toán, bản chất kế toán , định khoản kế toán lập Báo cáo tài chính và khả năng đọc nhanh thông tin trên báo cáo tài chính. Từ bước đệm căn bản này, bạn sẽ tự tin khi làm việc với phòng kế toán.

Cơ hội nghề nghiệp sau khi hoàn thành khóa học Kế toán sơ cấp

Kết thúc khóa học, học viên có kiến thức cơ bản về Kế toán, nắm bắt được các công việc kế toán của phòng Kế toán .

Đối tượng tham dự khóa Đào tạo Kế Toán Sơ Cấp

 • Không yêu cầu trình độ đầu vào.
 • Dành cho những đối tượng chưa biết gì về kế toán.
 • Làm nền tảng cho việc tham gia khóa học “Kế toán thực hành thực tế”
 • Sinh viên năm cuối, các bạn đang làm ngành khác chuyển sang làm kế toán
 • Các bạn đã học kế toán nhưng quên gần hết kiến thức kế toán

Tài liệu học

 • Bộ hóa đơn đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra thực tế tại một Doanh nghiệp thương mại: Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ phụ ngân hàng,Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho và một số chứng từ kế toán khác
 • Bảng lương thực tế của một Doanh nghiệp thương mại,
 • Trên cơ sở các chứng từ kế toán thực tế, học viên lập bộ cáo tài chính cho doanh nghiệp
 • Được cài đặt phần mềm kế toán miễn phí; Phần mềm kê khai thuế HTKK; Và phần mềm ảo Cute; JAVA để kê khai thuế qua mạng

Phương pháp học

 • Giảng viên truyền đạt kiến thức để học viên nắm vững bản chất kế toán
 • Học theo phương pháp tư duy hiểu sâu về bản chất kế toán để áp dụng vào thực tế làm công việc kế toán kết hợp với cầm tay chỉ việc vận dụng lý thuyết vào thực tế trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế của doanh nghiệp.
 • Trong quá trình học và cập nhật hồ sơ chứng từ thực tế của doanh nghiệp vào phần mềm kế toán, học viên được phát triển kỹ năng mềm xử lý các tình huống trong công việc kế toán từ khi thu thập, nhận, lập Hóa đơn chứng từ; Ghi sổ kế toán, Lập báo cáo tài chính,
 • Hỏi đáp các tình huống kế toán ngoài bài giảng

Chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành Khóa học

Cuối khóa học,học viên tham gia làm bài kiểm tra kiến thức đã học, kết quả bài kiểm tra là một trong những cơ sở để Trung tâm kế toán thuế HPY quyết định cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp cho những học viên đạt yêu cầu.

Chương trình đào tạo khóa học Kế toán sơ cấp

Bản chất của kế toán – Công việc kế toán

 • Khái niệm kế toán; Bản chất kế toán, Nguyên tắc kế toán, Yêu cầu kế toán, Chức năng của kế toán; Người sử dụng thông tin kế toán
 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp
 • Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam TT133/2016/TT-BTC và TT200/2014/TT-BTC
 • Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán (Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ quỹ, Sổ tiền gửi ngân hàng). Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9
 • Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán
 • Quy trình thực hành lên sổ kế toán, Báo cáo tài chính

ke-toan

 • Khái niệm kế toán; Bản chất kế toán, Nguyên tắc kế toán, Yêu cầu kế toán, Chức năng của kế toán; Người sử dụng thông tin kế toán
 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp
 • Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam TT133/2016/TT-BTC và TT200/2014/TT-BTC
 • Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán (Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ quỹ, Sổ tiền gửi ngân hàng). Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9
 • Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán
 • Quy trình thực hành lên sổ kế toán, Báo cáo tài chính
Tài liệu học
 • Bộ hóa đơn đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra thực tế tại một Doanh nghiệp thương mại: Phiếu thu, Phiếu chi, Sổ phụ ngân hàng,Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho và một số chứng từ kế toán khác
 • Bảng lương thực tế của một Doanh nghiệp thương mại,
 • Trên cơ sở các chứng từ kế toán thực tế, học viên lập bộ cáo tài chính cho doanh nghiệp
 • Được cài đặt phần mềm kế toán miễn phí; Phần mềm kê khai thuế HTKK; Và phần mềm ảo Cute; JAVA để kê khai thuế qua mạng
Phương pháp học
 • Giảng viên truyền đạt kiến thức để học viên nắm vững bản chất kế toán
 • Học theo phương pháp tư duy hiểu sâu về bản chất kế toán để áp dụng vào thực tế làm công việc kế toán kết hợp với cầm tay chỉ việc vận dụng lý thuyết vào thực tế trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế của doanh nghiệp.
 • Trong quá trình học và cập nhật hồ sơ chứng từ thực tế của doanh nghiệp vào phần mềm kế toán, học viên được phát triển kỹ năng mềm xử lý các tình huống trong công việc kế toán từ khi thu thập, nhận, lập Hóa đơn chứng từ; Ghi sổ kế toán, Lập báo cáo tài chính,
 • Hỏi đáp các tình huống kế toán ngoài bài giảng
 • Không yêu cầu trình độ đầu vào.
 • Dành cho những đối tượng chưa biết gì về kế toán.
 • Làm nền tảng cho việc tham gia khóa học “Kế toán thực hành thực tế”
 • Sinh viên năm cuối, các bạn đang làm ngành khác chuyển sang làm kế toán
 • Các bạn đã học kế toán nhưng quên gần hết kiến thức kế toán

Ảnh lớp họcHotline